Brak ryzyka

Wymiana realizowana jest za pośrednictwem kont bankowych. Nie ma ryzyka związanego z transakcjami gotówkowymi.